Dotace na jazykové vzdělávání

Co je POVEZ  II?

 • V březnu 2016 spustil Úřad práce příjem žádostí o dotace z projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.
 • POVEZ II navazuje na problematiku adaptability pracovní síly v podnicích a kvalifikace pracovní síly.
 • V rámci tohoto projektu je možné čerpat příspěvek na vzdělávání zaměstnanců ve výši 85 %.
 • Úřad práce hradí také mzdové náklady na zaměstnance, které vzniknou během vzdělávání.
 • O finanční prostředky může žádat právnická osoba a nově také fyzická osoba (OSVČ).
 • Výhodou projektu je, že došlo k výraznému zjednodušení administrativy.
 • Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ navazuje na projekt „Vzdělávejte se pro růst“, který byl velmi úspěšný.
 • V rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst“ jsme zajišťovali jazykovou výuku pro celou řadu firem.

Co s námi získáte:

 • Budeme za Vás sledovat informace a termíny.
 • Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti a veškerou administrativou.
 • Komplexně pro Vás zajistíme jazykové kurzy podle Vašich představ se špičkovými lektory.
 • Poskytneme Vám podporu a zázemí po celou dobu trvání projektu.
 • Při realizaci kurzů, využijeme naše zkušenosti z předchozích projektů.

Jednoduše ve čtyřech krocích:

 • Sdělte nám informace o účastnících kurzu; potřebujeme znát jejich pracovní pozice a přibližnou jazykovou úroveň; zároveň potřebujeme určit, kdo může být ve skupině a pro koho je vyžadován individuální kurz; z projektu jsou hrazeny jak pravidelné kurzy, tak i forma intenzivních bloků (například na letní prázdniny lze naplánovat jednodenní nebo týdenní kurzy)
 • Po dohodě uděláme návrh kurzů (jednotlivé odbornosti, počty hodin a časové rozdělení kurzů); kurzy je potřeba naplánovat zhruba od května 2016 maximálně na 6 měsíců
 • Zároveň můžete začít vyřizovat potvrzení o bezdlužnosti; to to lze vyřídit i elektronicky, nikam se nemusí chodit…
 • Jakmile tyto kroky uděláme, můžeme sepsat vlastní žádost a podat jí