Radek Jáša, jednatel společnosti

V červnu 1997 založil jazykovou školu Gaudeo a ve firmě je aktivní po celou dobu její existence. Kromě běžného chodu společnosti komunikuje s významnými klienty, koordinuje firemní kurzy a překladatelské práce. V kompetenci má také řízení projektů školy.

Renata Škopková, projektový manažer

V naší škole pracuje od roku 2020. Kromě běžného chodu společnosti koordinuje firemní kurzy, zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby a podílí se na řízení projektů školy.

Petra Šrámková, kurzy pro veřejnost, fakturace

Petra patří mezi naše nové posily. Od října 2023 je její hlavní náplní organizace kurzů pro veřejnost a dětských kurzů. 

Jitka Gottsteinová, provoz recepce, fakturace

Jitka patří mezi naše nové posily. Od října 2023 je její hlavní náplní fakturace a zajištění provozu recepce.