Radek Jáša, jednatel společnosti

V červnu 1997 založil jazykovou školu Gaudeo a ve firmě je aktivní po celou dobu její existence. Kromě běžného chodu společnosti komunikuje s významnými klienty, koordinuje firemní kurzy a překladatelské práce. V kompetenci má také řízení projektů školy.

Renata Škopková, projektový manažer

V naší škole pracuje od roku 2020. Kromě běžného chodu společnosti koordinuje firemní kurzy, zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby a podílí se na řízení projektů školy.

Daniela Soukupová, kurzy pro veřejnost, fakturace

Od roku 2013 je její hlavní náplní organizace kurzů pro veřejnost a administrace podkladů pro fakturaci a fakturace. Zajišťuje denní činnost recepce školy.

Pavla Sobíšková, kurzy pro veřejnost, fakturace

Do týmu naskočila v září 2020.  Zajišťuje denní činnost recepce, organizuje kurzy pro veřejnost a přípravuje podklady pro fakturaci.