Jazykové kurzy pro seniory

օ  přizpůsobení tempa výuky a probírané látky potřebám seniorů

օ  příjemné skupinky s přátelskou atmosférou

օ  ve vzdělávání nehraje věk roli a nikdy není pozdě začít se učit nové věci

Kód Kurz Termín Cena Dostupnost Informace Rezervace