Nabídka jazykových kurzů školy Gaudeo CB zahrnuje také speciální kurzy pro konkrétní příležitosti.

Připravíme vás na prezentace v cizím jazyce, konference nebo pobyty v zahraničí. Výuka těchto speciálních programů probíhá v prostorách školy Gaudeo, aby mohlo být naplno využito technické vybavení, kterým disponuje.