Jazykové zkoušky a přípravné kurzy Cambridge English

Zkoušky Cambridge English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušku lze vykonat ve více kategoriích, a to všeobecná angličtina, obchodní a odborná angličtina, angličtina pro děti a angličtina pro učitele. Zkoušky testují všechny jazykové dovednosti ve čtyrech oblastech - poslech, mluvení, četba a psaní. Zkoušky komplexně posuzují schopnosti kandidátů používat gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Výsledky zkoušek mají velkou váhu pro mnoho institucí včetně vysokých škol a firem jak u přijímacího řízení, tak také jako součást profesního postupu. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte certifikát, který je uznáván mezinárodně.

Přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English

Přípravné kurzy k jazykovým zkouškám jsou vyučovány podle učebních materiálů určených přímo pro přípravu ke zkouškám Cambridge English. Zaměřují se na výuku témat a na procvičování všech oblastí, které jsou součástí zkoušky (reading, writing, listening, speaking). Naši zkušení lektoři vám pomohou efektivně se připravit na zkoušku. Můžete si vybrat ze dvou variant přípravných kurzů.

Jazykové zkoušky Cambridge English