Zkoušky Cambridge English patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušku lze vykonat ve více kategoriích, a to všeobecná angličtina, obchodní a odborná angličtina, angličtina pro děti a angličtina pro učitele. Zkoušky testují všechny jazykové dovednosti ve čtyrech oblastech - poslech, mluvení, četba a psaní. Zkoušky komplexně posuzují schopnosti kandidátů používat gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Výsledky zkoušek mají velkou váhu pro mnoho institucí včetně vysokých škol a firem jak u přijímacího řízení, tak také jako součást profesního postupu. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte certifikát, který je uznáván mezinárodně.

ZKOUŠKY Z OBECNÉ ANGLIČTINY

Zkratka Název Jazyková úroveň Popis Zkouška
KET Cambridge English: Key A2 Jestliže jste se začali učit anglicky teprve nedávno a dokážete angličtinu používat v omezeném rozsahu v každodenních situacích, je zkouška KET určena pro Vás. Zkouška má 3 části: čtení a psaní (1 hod. 10 min.), poslech (30 min.) a mluvení (8-10 min.).
PET Cambridge English: Preliminary B1 Zkouška PET je určena všem, kteří dokážou používat angličtinu v každodenních situacích. Zkouška má 3 části: čtení a psaní (1 hod. 30 min.), poslech (35 min.) a mluvení (10-12 min.).
FCE Cambridge English: First B2 Zkouška FCE je pro všechny, jejichž znalost angličtiny umožňuje její efektivní využit í v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci a během výuky. Zkouška má 5 částí: čtení (1 hodina), psaní (1 hod. 20 min.), použití angličtiny (45 min.), poslech (40 min.) a mluvení (14 min.).
CAE Cambridge English: Advanced C1 Zkouška CAE je určena zájemcům, jejichž znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situací a dále i na vysoké škole. Zkouška má 5 částí: čtení (1hod. 15 min.), psaní (1 hod. 30 min.), použití angličtiny (1 hod.), poslech (40 min.) a mluvení (14 min.).
CPE Cambridge English: Proficiency C2 Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího, je zkouška CPE právě pro Vás. Zkouška má 4 části: čtení a použití angličtiny (1 hod. 30min.), psaní (1 hod. 30 min.), poslech (40 min.) a mluvení (16 min.).

ZKOUŠKY Z OBCHODNÍ A ODBORNÉ ANGLIČTINY

Zkratka Název Jazyková úroveň Popis
BEC Preliminary Business English Certificates B1 Zkoušky BEC ověřují znalost angličtiny v souvislosti s podnikáním a jsou určeny pro osoby, které potřebují nebo budou potřebovat používat angličtinu v práci.
BEC Vantage Business English Certificates B2 Zkoušky BEC ověřují znalost angličtiny v souvislosti s podnikáním a jsou určeny pro osoby, které potřebují nebo budou potřebovat používat angličtinu v práci.
BEC Higher Business English Certificates C1 Zkoušky BEC ověřují znalost angličtiny v souvislosti s podnikáním a jsou určeny pro osoby, které potřebují nebo budou potřebovat používat angličtinu v práci.
ILEC Cambridge lnternational Legal English Certificate B2/C1 Odborná zkouška testující znalost právnické angličtiny, která byla vytvořena ve spolupráci s Trans Legal a je určena pro právníky, studenty práv a pracovníky, kteří musí být schopni číst a psát právnické texty v angličtině.
ICFE Cambridge lnternational Certificate in Financial English B2/C1 Odborná zkouška testující znalost angličtiny v oblasti financí byla vytvořena ve spolupráci s ACCA a je určena pro finančníky, účetní a studenty na ekonomických fakultách.

ZKOUŠKY PRO UČITELE

Zkratka Název Popis
TKT Teaching knowledge Test Zkouška TKT (pouze písemný test) ověřuje základní znalosti z metodiky výuky angličtiny. Zkouška je dostupná všem učitelům, bez ohledu na jejich vzdělání a zkušenost, a také těm, kteří v tomto oboru teprve chtějí pracovat. Zkouška TKT se skládá ze tří modulů, které je možné skládat i samostatně.
MODULE 1 Language and background to language learning and teaching
MODULE 2 Planning lessons and use of resources for language teaching
MODULE 3 Managing the teaching and learning process

ZKOUŠKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Zkratka Název Jazyková úroveň Popis
YLE Starters Cambridge Young Learners English Tests úplný začátečník Zkoušky YLE nabízí skvělý způsob, jak dětem ve věku 7-12 let ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. Zkušenosti se zkouškami YLE umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání. Zkoušky jsou určeny všem dětem, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základní nebo jazykové škole.
YLE Movers Cambridge Young Learners English Tests A1 Zkoušky YLE nabízí skvělý způsob, jak dětem ve věku 7-12 let ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. Zkušenosti se zkouškami YLE umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání. Zkoušky jsou určeny všem dětem, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základní nebo jazykové škole.
YLE Flyers Cambridge Young Learners English Tests A2 Zkoušky YLE nabízí skvělý způsob, jak dětem ve věku 7-12 let ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. Zkušenosti se zkouškami YLE umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání. Zkoušky jsou určeny všem dětem, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základní nebo jazykové škole.
KET for schools Cambridge English: Key for schools A2 Certifikát KET for schools prokazuje, že žák základní školy (věk 11-14 let) zvládá mluvenou a psanou angličtinu na základní úrovni. Zkouška je speciálně upravena na míru zájmům žáků, což zvyšuje jejich motivaci naučit se angličtinu.
PET for schools Cambridge English: Preliminary for schools B1 PET for schools je certifikát prokazující, že žák základní školy (věk 11-14 let) zvládá mluvenou a psanou angličtinu na mírně pokročilé úrovni.
FCE for schools Cambridge English: First for schools B2 Zkouška je svým obsahem a tématy upravena na míru potřebám a zájmům žáků a studentů.