AJ online test – ver.01

AJ online test – ver.02
6.2.2019
test MJG
13.2.2019

AJ online test – ver.01

Vítejte při rozlišovacím testu AJ online test - ver.01

Pokyny pro vyplnění rozlišovacího testu.
Aby Vámi vypracovaný test poskytl co nejkvalitnější údaje pro doporučení vhodného kurzu, je vhodné řídit se následujícími pokyny:

Optimální časový limit na vypracování je 30 minut.

Jednotlivé věty a možnosti odpovědí čtěte pozorně, ale odpovídejte rychle.

Ve chvíli, kdy pro Vás budou otázky nesrozumitelné nebo příliš těžké, ukončete test.

Pro maximální vypovídací hodnotu výsledku se vyhněte náhodnému tipování odpovědí.

Odpovědi nevyhledávejte v literatuře, mohli byste být omylem zařazeni do kurzu, který by byl pro Vás příliš náročný nebo naopak velmi lehký.

Pro každou otázku je jen jedna správná odpověď.

Výsledky testu se dozvíte po odpovězení na veškeré otázky a zároveň Vám vyhodnocení testu zašleme na Vaši emailovou adresu.

Přejeme hodně štěstí!

Vaše jméno
Váš email, kam pošleme výsledek online testu
1. Maria is a student. …… is in class 4.
2. Are you English? ……
3. They ...... from Milan, they're from Rome.
4. Mr. Jameson is the director. That's ...... room.
5. Pavel and Mark are in class 7. ...... teacher is Sally.
6. Chopin and Mozart ...... famous composers.
7. ...... your mother born in India?
8. Joan of Arc ...... English. She was French.
9. He ...... work yesterday. He was ill.
10. They ...... tennis yesterday.
11. When I woke up yesterday it ......
12. She can't come. She ...... tonight.
13. He always ...... swimming before breakfast.
14. We ...... out last night.
15. Today's a holiday. We ...... work.
16. If you don't study you ...... your exams.
17. She ...... in France since 1991.
18. They're hoping ...... a new car.
19. ...... is one of the most popular forms of exercise.
20. He isn't very good ......
21. I ...... dinner when the phone rang.
22. When I arrived at Paul's house, he ...... already eaten.
23. Today most people ...... on junk food.
24. It's hot in here ..... open the window?
25. He ..... swimming on Tuesdays.
26. We would have got here earlier if we ...... got lost.
27. Do you know ..... spicy food?
28. We had a fantastic time, ......?
29. If my husband had taken that job, we ...... moved to London.
30. I'm ....... Have you seen him?
31. Sorry to keep you. ...... long?
32. How ...... yourself? It was an accident.
33. Where's Pete? He's ...... to Peru.
34. ...... a funnier film. You must see it.
35. ...... driving lessons for ten months now.
36. You ...... see that new film. It's fantastic!
37. I'm sorry I'm late. I ..... to the doctor.
38. Pam was very upset when you told her she was fat. You ...... have said that.
39. Where's Pipa? She ...... be in the kitchen.
40. How ...... save $ 1000 so quickly?
41. Bonnie and Clyde refused to ......, and were shot by the police.
42. Calm down! You shouldn't ...... into such a state.
43. You'll need to think of an excuse. Just ......, she won't know whether it's true or not.
44. If the government ...... taxes again, they'll be very unpopular.
45. I didn't finish the test. I only ...... question 16.

Pro zobrazení výsledků, klikněte na tlačítko "DOKONČIT".

Comments are closed.