AJ online test – ver.02

AJ online test – ver.01
7.2.2019

AJ online test – ver.02

Vítejte při rozlišovacím testu AJ online test - ver.02

Pokyny pro vyplnění rozlišovacího testu.
Aby Vámi vypracovaný test poskytl co nejkvalitnější údaje pro doporučení vhodného kurzu, je vhodné řídit se následujícími pokyny:

Optimální časový limit na vypracování je 30 minut.

Jednotlivé věty a možnosti odpovědí čtěte pozorně, ale odpovídejte rychle.

ve chvíli, kdy pro Vás budou otázky nesrozumitelné nebo příliš těžké, ukončete test.

Pro maximální vypovídací hodnotu výsledku se vyhněte náhodnému tipování odpovědí.

Odpovědi nevyhledávejte v literatuře, mohli byste být omylem zařazeni do kurzu, který by byl pro Vás příliš náročný nebo naopak velmi lehký.

Pro každou otázku je jen jedna správná odpověď.

Výsledky testu se dozvíte po odpovězení na veškeré otázky a zároveň Vám vyhodnocení testu zašleme na Vaši emailovou adresu.

Přejeme hodně štěstí!

Vaše jméno
Váš email, kam pošleme výsledek online testu
1. What's ...... name? I'm Jack.
2. What are those? They're ..... .
3. What's ...... ? It's my identity card.
4. Egypt and Marocco ate African ...... .
5. ...... cars are Japanese.
6. I ...... last night.I ...... last night.
7. What ..... on Friday night? I went out with my friends.
8. Did you ..... a good time?
9. I ...... my boyfriend yesterday. He was in London.
10. He ...... me some beautiful flowers for my birthday.
11. She's a nurse but she ...... at night.
12. ...... the weekends I often go to the beach.
13. Did you speak ...... Jane? No, she was out.
14. They stayed ...... a week.
15. In Spain people often have a sleep ...... lunch.
16. A bus came immediately, so we ...... wait.
17. They're hoping ...... a new bike.
18. She ...... in Spain since 2002.
19. Would you like ...... for a walk?
20. I love ...... .
21. Is there anything on TV tonight? I don't know. ...... in the paper.
22. I turned off the TV and then I ...... to bed.
23. My brother ...... a job at the moment.
24. The referee stopped the match because someone ...... a bottle on the pitch.
25. We ...... the cinema on Saturday. Would you like to come?
26. They've been here before, ...... ?
27. Could you tell me what time ...... ?
28. She wouldn't have eaten the cake if she ...... it had nuts in it.
29. This jumper doesn't suit me. I'm going to ...... .
30. Mary's very difficult. I don't ...... very well.
31. ...... my test yet.
32. How long ....... you car?
33. ...... regulary?
34. My father ...... in the same job until the day he retired.
35. Why are you so muddy? ...... in the garden.
36. Peter was mugged yesterday. He ...... terrified!
37. Laura's worked very hard for her exams. She ...... do well.
38. I got 100 % in my test! Did you? It ...... have been very difficult.
39. These pills will make you feel sleepy, so you ...... drive..
40. ...... I ask you a question? How old are you?
41. I've ...... my hand.
42. What ..... of my suggestion?
43. The project ...... by Suzanne.
44. When she ...... round to see me, I was working in the garden.
45. Happy anniversary! I can't believe you ...... fot ten years!

Pro zobrazení výsledků, klikněte na tlačítko "DOKONČIT".

Comments are closed.